Тренинг за безбедно управување на моторцикл ќе се одржи на ден 11/12 Јуни 2022 година

Напомена: На тренингот ќе учествуваат само 12 пријавени. Цената на тренингот е 6500 денари.


Пријава за тренинг- Потврдувам дека сите внесени податоци се точни и веродостојни.