тренинг за безбедно управување на мотоцикл ќе се одржи на ден 2020 година

Напомена: На тренингот ќе учествуваат само 12 пријавени. Цената на тренингот е во денарска противвредност.


Пријава за тренинг- Потврдувам дека сите внесени податоци се точни и веродостојни.